Επιχειρηματική δικτύωση
  Δημόσιες σχέσεις

  Σε πάρα πολλούς κλάδους και ειδικά στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το 80% της επιχειρηματικής ανάπτυξης δεν βασίζεται στο τμήμα πωλήσεων, αλλά στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη δικτύωση, είτε αυτή αφορά πελάτες, συνεργάτες ή φορείς.
  Η δικτύωση και οι δημόσιες σχέσεις είναι ένας τομέας που αμελείται και υποτιμάται, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην αξιοποιούν ένα σημαντικό μέρος του δυναμικού τους.

  Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν δύο επίπεδα:

  • τη δική σας υποστήριξη ως επιχειρηματία ή ανώτατο στέλεχος της εταιρείας
  • την εταιρική προώθηση, είτε αυτή αφορά την ανάπτυξη πελατών (πωλήσεων) ή την επίτευξη νέων στρατηγικών συνεργασιών

  Υπηρεσία δικτύωσης επιχειρηματιών & ανώτατων στελεχών

  Διαπροσωπικές επαφές με εν δυνάμει συνεργάτες και στρατηγικούς πελάτες αποτελούν κλειδί για την επίτευξη σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει το τμήμα πωλήσεων για σας. Δεν είναι το προϊόν σας που θα ανοίξει το δίαυλο επικοινωνίας. Απαιτείται μία διαφορετική προσέγγιση η οποία βασίζεται στην προσωπική επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο.
  Εμείς διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο επαφών, αλλά έχουμε και την ικανότητα να φτάσουμε στα κατάλληλα πρόσωπα. Σχεδιάζουμε και δρομολογούμε γνωριμίες και συναντήσεις εκτός του στενού εταιρικού χώρου.

  Υπηρεσία εταιρικής προώθησης

  Ειδικά στο χώρο παροχής υπηρεσιών και ειδικών projects οι δουλειές δεν κλείνονται με την αποστολή μίας παρουσίασης ή προσφοράς. Όταν η δική σας εταιρεία είναι απλά μία από πολλές άλλες (που όλες επικαλούνται την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων τους) τότε δουλεύετε με τις πιθανότητες της τύχης.
  Επίσης, μην αφήνετε το αποτέλεσμα στα χέρια κάποιου υπαλλήλου, ο οποίος θα εξετάσει την πρόταση σας με συγκεκριμένα μόνο κριτήρια.
  Εμείς φροντίζουμε η επικοινωνία με την εταιρεία ή συνεργάτη που σας ενδιαφέρουν να προχωρήσει σε ένα προσωπικό και υψηλό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία και οι προτάσεις σας θα έχουν την απαιτούμενη προσοχή.