Σύμβουλοι
  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

  Υπηρεσίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

  H Ambiever ως σύμβουλοι εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μοναδικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  Επίσης υποστηρίζουμε επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και λειτουργία τμημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

  Γιατί Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR);

  Σήμερα όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν τα προϊόντα επιχειρήσεων που διακρίνονται για τις κοινωνικές τους δράσεις και την κοινωνική του ευαισθησία. Το γεγονός αυτό αποτελεί για τις επιχειρήσεις ένα επιπλέον κίνητρο να δραστηριοποιηθούν κοινωνικά.
  Η εταιρική κοινωνική ευθύνη συνδυάζει την κοινωνική αλληλεγγύη με την επιχειρηματικότητα και την προβολή των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στις (κοινωνικές) χορηγίες, όταν η επιχείρηση προσδοκεί μέσα από τη χορηγία μία θετική δημοσιότητα.

  Καινοτόμες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

  Προφανώς είναι αδύνατο (και άσκοπο) κάθε δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να σχεδιάζεται από την ίδια την εταιρεία. Πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων αυτό είναι πολύ χρονοβόρο.
  Επίσης υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες δράσεις, οι οποίες ενδείκνυται να υλοποιηθούν από κοινού από περισσότερες εταιρείες και φορείς μαζί.
  Στην Ambiever σχεδιάζουμε ή εντοπίζουμε ενδιαφέρουσες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τις οποίες στη συνέχεια προτείνουμε σε φορείς και επιχειρήσεις για την υλοποίηση και προβολή τους.

  Υπηρεσίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

  Οι μεγάλες εταιρείες για τις δράσεις επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης λειτουργούν μεγάλα τμήματα με εξειδικευμένα στελέχη. Αυτό είναι ανέφικτο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο η εταιρική κοινωνική ευθύνη ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία.
  Για το λόγο αυτό παρέχουμε στην Ambiever ως σύμβουλοι εξειδικευμένες υπηρεσίες σε μικρομεσαίες εταιρείες μας σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την λειτουργία του τμήματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.