Υπηρεσίες επιχειρηματικής
δικτύωσης & προώθησης

Πολλές φορές δεν είναι θέμα καλύτερης πρότασης, αλλά θέμα networking…

H επιτυχία σε συμφωνίες, ανάθεση έργων και στρατηγικές συνεργασίες δεν εξαρτάται (μόνο) από το κατά πόσο έχετε την καλύτερη πρόταση, αλλά σε καθοριστικό βαθμό από τις διαπροσωπικές επαφές. Αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερο μυστικό και όμως πολλές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες υποτιμούν τον παράγοντα αυτό και αμελούνε στην καθημερινότητα να επενδύσουν σε αυτό που αποκαλούμε networking.
Με την υπηρεσία εταιρικής δικτύωσης και προώθησης αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση στρατηγικών επαφών σε επίπεδο υφισταμένων και νέων πελατών, συνεργατών και φορέων.

Στρατηγική εταιρικής προώθησης

Η οργανωμένη και συστηματική εταιρική δικτύωση και προώθηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Έχει μία διαφορετική λογική και προσέγγιση από την λειτουργία του τμήματος πωλήσεων. Ως εκ τούτου και προκειμένου να έχει την επιθυμητή αποτελεσματικότητα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να οργανωθεί κατάλληλα. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής και των κατάλληλων διαδικασιών.

Υλοποίηση δράσεων εταιρικής δικτύωσης & προώθησης

Η δικτύωση και προώθηση της εταιρείας πρέπει να υλοποιείται σε ανώτατο επίπεδο. Στην Ambiever αναλαμβάνουμε την προσέγγιση πελατών και συνεργατών με στελέχη που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να προωθήσουν την εταιρεία σας σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης.