Φιλανθρωπικές Δράσεις

  Σχετικά με τις φιλανθρωπικές δράσεις το πιστεύω μας είναι: δεν μπορούμε ίσως να σώσουμε τον κόσμο, αλλά είναι πολύ εύκολο εδώ κοντά μας να βοηθήσουμε περιπτώσεις που έχουν την ανάγκη μας και να τους ανακουφίσουμε.
  Οι φιλανθρωπικές μας δράσεις είναι ανθρωποκεντρικές, αυτό βέβαια περιλαμβάνει και φιλοζωικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα και συμβάλλουνε σε ένα σωστό κοινωνικό οικοσύστημα.

  Επιλογή φιλανθρωπικών δράσεων

  Οι αδύναμοι στην κοινωνία μας είναι πολλοί και οι ανάγκες αμέτρητες. Αυτό το γεγονός δυστυχώς πολλές φορές έχει ως συνέπεια να μπλοκάρουμε.
  Στην Ambiever έχουμε τη φιλοσοφία ότι προκειμένου να μην κάνουμε τίποτε, ας κάνουμε αυτά που μπορούμε!
  Για το λόγο αυτό εντοπίζουμε, αξιολογούμε και επιλέγουμε περιπτώσεις προς υποστήριξη. Αυτές μπορεί αν αφορούν ιδρύματα, η συνανθρώπους μας, που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη τη βοήθεια μας.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε περιπτώσεις που δεν έχουν την τύχη να βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της δημοσιότητας και να έχουν εξασφαλίσει ήδη ένα πρώτο επίπεδο υποστήριξης.

  Το κάνουμε προσωπικό θέμα

  Σε όλες τις φιλανθρωπικές δράσεις έχουμε προσωπική εμπλοκή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε στενές και επί τόπου επαφές με τους υπεύθυνους ή τους τελικούς αποδέκτες τόσο πριν όσο και καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας μαζί τους.

  Είμαστε (μόνο) ο καταλύτης για τις φιλανθρωπικές δράσεις

  Θεωρούμε την Ambiever ως καταλύτη. Στην πραγματικότητα ενεργοποιούμε τη μεγάλη προθυμία φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών να υποστηρίξουν και να συμμετάσχουν στις προτεινόμενες περιπτώσεις.  Οι οικονομικοί, άλλα και άλλοι πόροι που συγκεντρώνουμε προέρχονται σε δύο μορφές: είτε από απευθείας δωρεές, όσο και μέσα από τα εταιρικά κοινωνικά προγράμματα που σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε για πελάτες μας.

  Πόροι της Ambiever

  Στην Ambiever παρέχουμε και υπηρεσίες για τις οποίες αμειβόμαστε. Αυτές για παράδειγμα είναι η διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων ή η ανάπτυξη τμημάτων εταιρικής ευθύνης επιχειρήσεων.
  Δεν νοείται να δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το χώρο χωρίς να αισθανόμαστε την υποχρέωση να αξιοποιούμε και τα δικά μας έσοδα για φιλανθρωπικές δράσεις. Για το λόγο δεσμευόμαστε τουλάχιστον το 10% των κερδών από τις υπηρεσίες μας να καταβάλλονται στις φιλανθρωπικές δράσεις που υποστηρίζουμε.

  100% απόδοση δωρεών και χορηγιών

  Δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις φορέων που κάτω από το πρόσχημα της φιλανθρωπίας επωφελούνται οι ίδιοι οικονομικά από τις φιλανθρωπικές δράσεις.
  Στην Ambiever αποτελεί απόλυτη δέσμευσή μας, τα ποσά που συγκεντρώνουμε να αποδίδονται κατά 100% στους αποδέκτες. Δεν επιτρέπουμε την λογική κάποιας παρακράτησης σε μορφή προμηθειών ή αμοιβών.
  Κατά κανόνα οι δωρεές μάλιστα καταβάλλονται απευθείας από τους δωρητές στους αποδέκτες.

  Έλεγχος αξιοποίησης

  Πολλοί άνθρωποι που κατά βάση επιιθυμούν να βοηθήσουν, διατηρούν μία επιφύλαξη κατά πόσο οι δωρεές τους τελικά αξιοποιούνται σωστά και για το σκοπό που έχουν προσφερθεί.
  Στην Ambiever εκμηδενίζουμε αυτές τις επιφυλάξεις συνεργαζόμενοι στενά με τους αποδέκτες και διασφαλίζοντας την ορθή τους αξιοποίηση.
  Επίσης παρέχουμε στους δωρητές και χορηγούς αναλυτική ενημέρωση για την πορεία και έκβαση των επί μέρους δράσεων.