ΠΡΟΦΙΛ AMBIEVER
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Ambiever
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων
με καινοτόμες υπηρεσίες εξωστρέφειας

Αξιοποιώντας μοναδικές συνέργειες η  Ambiever παρέχει στους πελάτες της πρωτοποριακές υπηρεσίες για τη ανάπτυξη της επιχειρηματικής εξωστρέφειας με έμφαση στη επιχειρηματική δικτύωση και εταιρική κοινωνική ευθύνη και στόχο την διεύρυνση συνεργασιών, την επίτευξη έργων και συμφωνιών και τη συνολική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Στο επίκεντρο των υπηρεσιών μας είναι η εξειδικευμένη διαπροσωπική επικοινωνία, που σε όλους τους τομείς αποτελεί το Νο1 παράγοντα για την επιχειρηματική ανάπτυξη και επιτυχία.

H Ambiever είναι τμήμα του διεθνούς Axis Blueschild Group, το οποίο δραστηριοποιείται στους τομείς της στρατηγικής μετεξέλιξης επιχειρήσεων, των εξαγωγών, του ψηφιακού μετασχηματισμού, υποστήριξη ξένων επενδυτών και του τουρισμού.