Δικτύωση και προώθηση
επιχειρήσεων & οργανισμών

Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Επιχειρηματική δικτύωση
Οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων

Στην Ambiever υποστηρίζουμε την ανάπτυξη
επιχειρήσεων & οργανισμών
μέσω καινοτόμων υπηρεσιών προβολής & προώθησης
με έμφαση σε δράσεις
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
και επιχειρηματικής δικτύωσης
null

CSR - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ανάπτυξη τμημάτων και σχεδιασμός δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

null

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Αναπτύξετε την επιχείρησή σας μέσω στρατηγικών, διαπροσωπικών επαφών και ένα επαγγελματικό πλαίσιο δημοσίων σχέσεων.

null

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σχεδιασμός και διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για φορείς και επιχειρήσεις

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΧΟΡΗΓΟΙ

null

BLUESCHILD CONSULTING

Διεθνής συμβουλευτική εταιρεία
στρατηγικής μετεξέλιξης επιχειρήσεων

null

GLOBAL FOOD WORLD

Η εξαγωγική δύναμη για 100+
ελληνικά brands επιλεγμένων τροφίμων και ποτών