Πως επωφελούνται οι εργαζόμενοι από το ESG

Το ESG αναφέρεται σε ένα σύνολο κριτηρίων που οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο μιας εταιρείας στον κόσμο πέρα από την οικονομική της απόδοση. Οι σκέψεις περί ESG έχουν αποκτήσει σημαντική προβολή τα τελευταία χρόνια καθώς περισσότερες οργανώσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της βιωσιμότητας και των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Ενώ το […]