Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες
ESG & CSR

Τι σημαίνει greenwashing

Το “greenwashing” αναφέρεται στην κακή πρακτική να δημιουργείται μια ψευδής εντύπωση ή να παρέχονται παραπλανητικές

Read More »

Ο σχεδιασμός στρατηγικής και η εφαρμογή πολιτικών
ESG και CSR
δεν αποτελούν παροδική μόδα ή πτυχή του marketing,
αλλά αφορούν την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη μίας επιχείρησης.

Για τους καταναλωτές, εταιρικούς πελάτες, συνεργάτες και χρηματοδότες 
η δέσμευση της εταιρείας  για την εφαρμογή υψηλών ESG προδιαγραφών  
αποτελούν ήδη σημαντικό κριτήριο επιλογής.

Σήμερα το ESG είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
πολύ σύντομα θα είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη μίας εταιρείας. 

Στην Ambiever ως διεθνείς σύμβουλοι ESG και ESR 
υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις
στο να πρωτοπορήσουν και να δημιουργήσουν
μέσα από σύγχρονες πολιτικές και δράσεις ESG 
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ESG

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας μέσω στρατηγικών, διαπροσωπικών επαφών και ενός επαγγελματικού πλαισίου δημοσίων σχέσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

CSR SERVICES

Ανάπτυξη τμημάτων και σχεδιασμός δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ ESG & CSR

Σχεδιασμός και διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για φορείς και επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΧΟΡΗΓΟΙ

Διεθνείς σύμβουλοι εξαγωγών & διεθνοποίησης

MEMBER OF

© COPYRIGHT 2018 - 2025