Διεθνείς 
σύμβουλοι ESG

Τι σημαίνει greenwashing

Το “greenwashing” αναφέρεται στην κακή πρακτική να δημιουργείται μια ψευδής εντύπωση ή να παρέχονται παραπλανητικές

Read More »

Τι είναι ESG με απλά λόγια;

Είναι το κλειδί για την επιβίωση και ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σας!

 

Οι υπηρεσίες ESG της Ambiever 

αφορούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή

  σύγχρονων ESG πολιτικών και δράσεων  

με στόχο τη διασφάλιση και καθοριστική αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ESG

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας μέσω στρατηγικών, διαπροσωπικών επαφών και ενός επαγγελματικού πλαισίου δημοσίων σχέσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

CSR SERVICES

Ανάπτυξη τμημάτων και σχεδιασμός δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ESG & CSR

Σχεδιασμός και διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για φορείς και επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο σχεδιασμός στρατηγικής και η εφαρμογή πολιτικών
ESG και CSR
δεν αποτελούν παροδική μόδα ή πτυχή του marketing,
αλλά αφορούν την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη μίας επιχείρησης.

Για τους καταναλωτές, εταιρικούς πελάτες, συνεργάτες και χρηματοδότες 
η δέσμευση της εταιρείας  για την εφαρμογή υψηλών ESG προδιαγραφών  
αποτελούν ήδη σημαντικό κριτήριο επιλογής.

Σήμερα το ESG είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
στο άμεσο μέλλον θα είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη μίας εταιρείας.    

MEMBER OF

© COPYRIGHT 2018 - 2025