ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ESG

Το ESG δεν είναι μόδα, αφορά την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σας

Το ESG αναφέρεται σε τρεις βασικές πτυχές που αξιολογούν τη βιωσιμότητα και το κοινωνικό αντίκτυπο μιας επιχείρησης: το Περιβάλλον (Environmental), την Κοινωνία (Social) και τη Διακυβέρνηση (Governance). Η σημαντικότητα των κριτηρίων ESG για τις εταιρείες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και αυτό έχει πολλαπλά αίτια και επιπτώσεις.

Οι εταιρείες που ενσωματώνουν την προοπτική ESG στη στρατηγική τους μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία και να συνεισφέρουν στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Πως σας υποστηρίζουμε στην Ambiever στην ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών ESG

Ως διεθνείς σύμβουλοι ESG (Environmental, Social, Governance), συμβάλλουμε στην καθοδήγηση και υποστήριξη εταιρειών και οργανισμών στην ενσωμάτωση των πτυχών ESG στη στρατηγική, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες τους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  1. Αξιολόγηση και Ανάλυση: Αναλύουμε την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας σας όσον αφορά τα θέματα ESG. Αξιολογούμε τις διακυβερνητικές δομές, τις πρακτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και τις κοινωνικές πτυχές.
  2. Σχεδιασμός Στρατηγικής: Σας συμβουλεύουμε στη δημιουργία και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ESG που ευθυγραμμίζεται με τις στόχους και τις αξίες της εταιρείας σας.
  3. Παρακολούθηση και Αναφορά: Συνδράμουμε στη συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων ESG, παρακολουθούμε την απόδοση της εταιρείας σας και συντάσσουμε αναφορές προς εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
  4. Επικοινωνία με Ενδιαφερόμενα Μέρη: ως σύμβουλοι ESG σας υποστηρίζουμε στην αποτελεσματική επικοινωνία των προσπαθειών ESG με επενδυτές, πελάτες, εργαζομένους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
  5. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση: παρέχουμε εκπαίδευση στη διοίκηση και τους εργαζομένους της εταιρείας σχετικά με τη σημασία των θεμάτων ESG και τον τρόπο ολοκλήρωσής τους στην καθημερινή λειτουργία.
  6. Ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών: συνεισφέρουμε στη δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τις πτυχές ESG.

Αναζήτηση Ευκαιριών: Εντοπίζουμε για την εταιρεία σας νέες ευκαιρίες για βελτίωση της απόδοσης μέσω των πτυχών ESG, όπως την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε βιωσιμότητα και κοινωνικές ανάγκες.

MEMBER OF

© COPYRIGHT 2018 - 2025