ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ESG

Οι υπηρεσίες ESG της Ambiever
αφορούν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σας

Το ESG αναφέρεται σε τρεις βασικές πτυχές που αξιολογούν τη βιωσιμότητα και το κοινωνικό αντίκτυπο μιας επιχείρησης: το Περιβάλλον (Environmental), την Κοινωνία (Social) και τη Διακυβέρνηση (Governance). 

Η σημαντικότητα της εφαρμογής ESG πολιτικών για τις εταιρείες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και αυτό έχει πολλαπλά αίτια και επιπτώσεις. Ήδη οι περισσότερες τράπεζες, μεγάλοι όμιλοι, αλλά και οι πελάτες απαιτούν την ευαισθητοποίηση των εταιρειών και την εφαρμογή φιλόδοξων ESG πρακτικών.

Οι εταιρείες που ενσωματώνουν την προοπτική ESG στη στρατηγική τους μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία και να συνεισφέρουν στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Πως σας υποστηρίζουμε στην Ambiever στην ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών ESG

Ανάλυση και αξιολόγηση
υφιστάμενης οργάνωσης (assessment)

Στην αρχή κάθε συνεργασίας διεξάγουμε μία ειδική ανασκόπηση και ανάλυση της οργάνωσης της εταιρείας σας.

Το ζητούμενο είναι να καταγράψουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να προσδιορίσουμε σε ποιους τομείς προκύπτουν ESG θέματα και με ποιο τρόπο η εταιρεία σήμερα τα αντιμετωπίζει.

Σχεδιασμός ESG στρατηγικής

Μπορεί να υπάρχουν οι γενικοί άξονες, ωστόσο η ESG στρατηγική της κάθε εταιρείες πρέπει να είναι σχεδιασμένη με βάση τις αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

Σε συνεργασία με τη διοίκηση διαμορφώνουμε τη στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τα προϊόντα, την ιστορία, τις αξίες και το περιβάλλον της εταιρείας.

 

Πολιτικές και εφαρμογή ESG

Στηριζόμενοι στη στρατηγική υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και προδιαγραφών σε όλο το φάσμα της εταιρείας.

Είναι σημαντικό μία εταιρεία να μπορεί να τεκμηριώσει εμπράκτως το τι κάνει σε θέματα του ESG.

Ιδιαίτερη πρόκληση στην εφαρμογή του ESG αποτελεί ο στόχος η παραγωγικότητα και η απόδοση της εταιρείας όχι μ΄όνο να μην μειωθούνε, αλλά αντιθέτως η εταιρεία να πετύχει σημαντικά οφέλη.

Σύστημα ESG δεικτών & παρακολούθησης

Η εφαρμογή του ESG δεν είναι μία στατική υπόθεση, αλλά θέτει στο επίκεντρο του τη συνεχή βελτίωση της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένοι δείκτες και οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά και συστηματικά.

Για τον λόγο αυτό οι υπηρεσίες ESG μας περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός κατάλληλου ESG controlling με το οποίο μπορείτε να αξιολογείτε την απόδοση, αλλά και την πρόοδο της εταιρείας σας στην εφαρμογή των ESG πολιτικών σας.

 

ESG Έκθεση (sustainability report)

Το ESG report αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στο ESG σύστημα. Παρουσιάζει και επικοινωνεί δημόσια την ανταπόκριση της εταιρείας στις ESG προδιαγραφές. Όσο πιο συγκεκριμένο και αναλυτικό το report, τόσο πιο μεγάλη η απόδοση του ESG για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στο σχεδιασμό ενός ESG report διεθνών προδιαγραφών, αλλά και στη συνεχή ενημέρωση και εξέλιξη του. 

ESG Marketing

Tο ESG απαιτεί εντατικές και συστηματικές δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας με βασικούς αποδέκτες τους πελάτες, προμηθευτές, χρηματοδότες, αλλά και το προσωπικό της εταιρείας.

Στην Ambiever βοηθάμε τους πελάτες μας στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής και δημοσιότητας.

 

Συμμετοχή εργαζομένων

Το προσωπικό της εταιρείας έχει διττό ρόλο στο ESG: αφενός επωφελείται από την εφαρμογή υψηλών ESG προδιαγραφών, αφετέρου δεν μπορεί να λειτουργήσει το ESG χωρίς την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζόμενων.

Για τον λόγο αυτό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των εργαζόμενων.

Ανάθεση τμήματος ESG

Για την ενσωμάτωση του ESG στην οργάνωση της εταιρείας και τη συνεχή εξέλιξη του, οι μεγάλες εταιρείες δημιουργούν και στελεχώνουν ειδικό τμήμα ESG. 

Στην Ambiever προσφέρουμε την υπηρεσία ανάθεσης του τμήματος ESG, αναλαμβάνοντας με ένα πολύ χαμηλότερο κόστος τις αρμοδιότητες ESG ως εξωτερικοί συνεργάτες.

Ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης

Όπως όλοι οι τομείς της επιχείρησης και το ESG δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς ψηφιακό εργαλείο διαχείρισης.

Στην Ambiever έχουμε αναπτύξει καινοτόμο εφαρμογή για τη διαχείριση του ESG συστήματος, το οποίο διασφαλίζει την υψηλή απόδοση του.

MEMBER OF

© COPYRIGHT 2018 - 2025