Διεθνείς σύμβουλοι ESG

Γιατί να συνεργαστείτε με την
Ambiever

Η Ambiever σας υποστηρίζει
να πάτε την εταιρεία σας
σε νέα επίπεδα με ESG & CSR

Διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία

Η Ambiever είναι τμήμα του διεθνούς συμβουλευτικού ομίλου Axis Blueschild Group που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και μετεξέλιξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Λειτουργούμε σε διεθνές επίπεδο και προσφέρουμε λύσεις διεθνών προδιαγραφών. Με παρουσία σε 50 και πλέον αγορές έχουμε μία συνολική εικόνα για τις διεθνείς εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές. 

Ολοκληρωμένες λύσεις ESG

Στην Ambiever σας παρέχουμε ολοκληρωμένη λύση στον τομέα του ESG. Στην πρώτη φάση της συνεργασίας σχεδιάζουμε μία σύγχρονη ESG στρατηγική που συμβαδίζει με τις αξίες και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας σας. Στη συνέχεια σας υποστηρίζουμε στον προσδιορισμό και στην υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων με τις οποίες θα πετύχετε ένα σύγχρονο ESG προφίλ στην αγορά σας.

Ανάθεση τμήματος ESG για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να λειτουργούν ένα οργανωμένο τμήμα ESG όπως οι μεγάλοι όμιλοι. Στην Ambiever σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μας αναθέσετε το τμήμα ESG ελαχιστοποιώντας την απαιτούμενη επένδυση και το λειτουργικό κόστος.

Μοναδικές συνέργειες για την μετεξέλιξη της εταιρείας σας

Συνδέουμε στον όμιλο μας τρεις σημαντικούς τομείς: την εξωστρέφεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και πολιτικές ESG-CSR.
Με αυτό τον μοναδικό συνδυασμό μπορούμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο στρατηγικό τους εκσυγχρονισμό και στην αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Δημιουργούμε μοναδικές συνέργειες για την μετεξέλιξη της εταιρείας σας.

Στρατηγικές συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Για την εφαρμογή ESG πολιτικών ενδείκνυται η συνεργασία με φορείς και άλλες εταιρείες. Μέσα από το ευρύ  επιχειρηματικό μας δίκτυο στην Ελλάδα και το εξωτερικό βρίσκουμε τους κατάλληλους εταίρους και υλοποιούμε καινοτόμες δράσεις. 

MEMBER OF

© COPYRIGHT 2018 - 2025